Zbiórka i wywóz odpadów stałych

Głównym profilem naszej działalności jest zbiórka i wywóz odpadów stałych. Te zaś dzielą się na niebezpieczne z powodu swoich właściwości korozyjnych i toksycznych oraz inne niż niebezpieczne, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Odbiór odpadów stałych opiera się przede wszystkim na regularnym wywozie różnorodnych nieczystości od mieszkańców i firm.

wyrzucanie śmieci z kosza do śmieciarki

 

Usługi zbiórki i wywozu odpadów stałych obejmują nie tylko nieczystości komunalne, ale także przemysłowe oraz pozostałości po pracach remontowych czy budowlanych. Cały proces rozpoczyna się od odbioru odpadów bezpośrednio z terenu posesji i odbywa się zgodnie z wcześniej wyznaczonym harmonogramem. Takie nieczystości powinny być umieszczane w specjalnych pojemnikach lub kontenerach.

Kolejnym etapem jest transport nieczystości za pomocą odpowiednio przystosowanych pojazdów do sortowni i miejsca ich utylizacji. Wiele z takich odpadów może być poddana recyklingowi, dzięki któremu możliwe jest pozyskanie materiałów i ich ponowne wykorzystanie. W EKO-LOGISTIK USŁUGI KOMUNALNO-TRANSPORTOWE BUDOWA POJAZDÓW DARIUSZ GRUBA zajmujemy się całym procesem zbiórki i wywozu odpadów stałych do składowisk i sortowni – zapraszamy.