Pszok - gmina luzino

logo eko logistikLuzino, ul. Przemysłowa 13
Czas działania punktu:
Od poniedziałku do soboty od 09:00 do 14:00

Wykonawca zobowiązuje się do:

Przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy luzino oraz gminy łęczyce po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady w gminie za dany miesiąc (jako podstawa do możliwości nieodpłatnego przyjęcia odpadów) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Rodzaje odpadów odbieranych w punkcie:

Odpady selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
- papier i tektura
- szkło
- odpady zielone biodegradowalne (trawa, liście itd.) - bezpłatnie tylko dla mieszkańców gminy łęczyce

Czysty gruz do 5 m3 rocznie od gospodarstwa domowego:

- skute posadzki, kafelki, cegły, pustaki
- armatura sanitarna (umywalki, muszle klozetowe, bidety)

Odpady wielkogabarytowe:

- małogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)
- meble (łóżka, szafy, komody, krzesła, stoły itd. (w ilości nieograniczonej)
- opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe, od taczek (do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe),
- tekstylia (materace, poduszki itp.) (i ilości nieograniczonej)
- wózki dziecięce, duże zabawki, pościel, drewniane i plastikowe skrzynki/beczki (za wyjątkiem po olejach, smarach i substancjach niebezpiecznych), armatura sanitarna (i ilości nieograniczonej)
- wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej)


Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musi być kompletny (np. Lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę). Nie musi być sprawny.


Odpady niebezpieczne:

- farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej.