Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabaryowe należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej, zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów. Odpady wystawione w innym miejscu (np. W głębi podwórka) nie będą odbierane. Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „eko logistik” odbierający odpady do oznakowanych pojazdów. Jeśli jest to możliwe prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych i metalowych (tzw. „złomiarze”). Sprzęt niekompletny nie będzie odbierany.