OFERTA

ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH - realizowana jest na danym terenie na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientami z uwzględnieniem warunków wynikających z gminnych regulaminów (uchwał) utrzymania czystości i porządku.

 

 

Do gromadzenia odpadów na posesjach proponujemy następujące pojemniki:


 

 

 

 

 Plastikowe o poj. 120 l z kółkami o przekroju kwadratu

 o wym. ok. 54 cm x 49 cm

 

 

  

 

 

Metalowe i plastikowe na kółkach

o poj. 1100 l i wymiarach:

szerokość - ok. 110 x 120 cm
wysokość - ok. 132 cm

 

 

 

 

 

 

Ponadto w ofercie posiadamy także kontenery zamknięte (kryte) lub otwarte (odkryte) na gruz, ziemię i inne odpady ciężkie          o poj. 4,5 M3 , 12 m3 ,  15 m3 ,27 m3 ,30m3


 

 

Kontener o poj. 4,5 m3  na odpady komunalne

(za wyjątkiem gruzu, ziemi) 

 

 

 

 

 

 

Kontener otwarty o poj. 15 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontener otwarty o poj. 30m3

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE CENY WYNOSZĄ

 

L.P.

 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA (BRUTTO)

 

1

Wywóz odpadów z pojemnika o poj. do 120 l 

 

16,00 zł za jeden wywóz

 

2

Wywóz odpadów z pojemnika 1100 l

Od 100,00 zł *

* obowiązująca cena jest uzgadniania w zależności od rodzaju odpadów, ich ciężaru oraz  częstotliwości wywozu. Nie pobiera się opłaty za podstawienie kontenera)

3

Wywóz odpadów w kontenerach 4,5-30 m3 *

 *  obowiązująca cena jest uzgadniania w zależności od rodzaju odpadów i ich ciężaru.)

 

Od 60,00 zł za 1m3

 

 

 

W ramach ceny określonej w pkt. 3 nie pobiera się opłaty za podstawienie kontenera do 3 dni. Po upływie tego terminu naliczana jest opłata w wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień użytkowania kontenera.

Umożliwiamy zakup nowych pojemników plastikowych z kółkami

POJEMNIKI WYKONANE ZGODNIE Z  EN 840-1

 

POJEMNIK 120 l w cenie 120 zł brutto/szt. kolor: czarny (inny kolor na zamówienie)

POJEMNIK 240 l w cenie 150 zł brutto/szt. kolor: czarny (inny kolor na zamówienie)

Wszelkie informacje w sprawie umów, zlec i realizacji usług uzyskać można

pod numerami tel. (058) 678-23-39, 509-229-858

 

lub osobiście w siedzibie  EKO LOGISTIK